Valoda LV
LT EN LV
Parāda reģistrācijas maksa saskaņā ar parāda nokavējuma periodu
Aprēķins
Jums tikai jāatbild uz dažiem jautājumiem, lai saņemtu pielāgotu parāda piedziņas piedāvājumu, kas neuzliek Jums nekādas saistības. Šajā piedāvājumā ir iekļauta informācija par mūsu likmēm, kā arī līgums
Uzmanību!
Jums nav jāatklāj parādnieka identitāte, lai uzzinātu par mūsu parādu piedziņas likmēm
1

Aizpildiet visus laukus

Ievadiet parāda summu
Ievadiet pēdējā rēķina apmaksas datumu
Vai parādnieka uzņēmums ir reģistrēts Lietuvā?
Vai parādnieks apstrīd parādu?
Vai Jums ir informācija par parādnieka bankrotu vai likvidāciju?

PIEDĀVĀJUMS

Piedzītā daļa Likme Maksa
reģistrācijas maksa ir atkarīga no parāda sākuma datuma Reģistrācijas maksa: 0
Kopējās parāda piedziņas izmaksas eiro bez PVN Kopā 0
Nav maksas
Jūsu piemērotā minimālā pakalpojuma cena: summa €
Cenas ir norādītas eiro bez PVN

Strīds

Saņemot mutvārdu vai rakstveida paziņojumu par sniegto pakalpojumu vai preču kvalitāti, ne vienmēr ir iespējams panākt labvēlīgu izlīgumu un var būt nepieciešams iesaistīt tiesu. Tas var izraisīt papildu izmaksas. Mēs informēsim Jūs par šāda veida gadījumiem iepriekš, lai varat pieņemt lēmumu par turpmākām parādu iekasēšanas darbībām.

Ja uzzināsiet par parādnieka bankrotu vai likvidāciju, Jūs nevarēsiet atgūt parādu pirmstiesas piedziņas veidā.

Tāpēc par papildu samaksu mūsu speciālisti var iesniegt kredītprasības bankrota procedūrās vai iegūt nepieciešamos dokumentus, kas ļaus Jums dzēst parādu.

Lai iekasētu parādu no uzņēmuma, kas darbojas valstī, kura nav iekļauta sarakstā, lūdzu, sazinieties ar "Coface" ekspertiem.